Dao KIT

Dao KIT

Dao KIT

3/9/2018 1:50:00 PM / Đăng bởi Hoàng Việt Dũng / (0) Bình luận

Giảm số chai, lon, hộp bị loại bỏ cần phải đóng gói lại, mà không yêu cầu các bước hoặc quy trình bổ sung từ các nhà sản xuất. Việc từ chối đến từ bao bì co lại nhiệt không nằm đúng trên cái chai. Ngoài ra, duy trì mức ồn thấp và tiêu thụ không khí tối thiểu.

Trước khi sử dụng sản phẩm EXAIR: Công ty này đã phải trải qua nhiều lần tăng sản phẩm chất lượng kém cần đóng gói lại. Điều này là do tĩnh điện đã có mặt trên bề mặt của nhiệt co lại, làm xáo trộn và phí tĩnh trên bề mặt của chai mà bao bì đã đi qua. Điều này sẽ làm cho bao bì không đặt đúng vị trí trên chai và sản phẩm sẽ bị từ chối cho repack.

Sau khi sử dụng sản phẩm của EXAIR: Ngay sau khi lắp đặt, EXAIR Super Ion Air Knives loại bỏ hoàn toàn việc đóng gói lại do tĩnh điện, trong khi không yêu cầu bất kỳ thêm nỗ lực hoặc làm việc từ nhà điều hành. Các công ty cũng có thể vận hành dao ở mức thấp áp suất 20 PSIG. Ở 20 PSIG khí nén đầu vào áp lực, dao tạo ra một âm thanh rất yên tĩnh 57 decibel và mức tiêu thụ không khí đặc biệt 9,9 SCFM để vận hành các đơn vị.

Gửi bình luận: