Đầu phun khí có độ ồn theo chuẩn OSHA

Đầu phun khí có độ ồn theo chuẩn OSHA

Đầu phun khí có độ ồn theo chuẩn OSHA

3/20/2018 8:30:32 AM / Đăng bởi Hoàng Việt Dũng / (0) Bình luận

Mục đích: Giảm lượng tiêu thụ khí nén và tiếng ồn trong nhà máy sản xuất các sản phẩm ống.

Trước khi dùng EXAIR: Khách hàng của chúng tôi là một nhà máy lớn sản xuất các sản phẩm về ống, sản phẩm đo và các phụ kiện liên quan. Nhiều quy trình sản xuất sử dụng dụng ống thổi mở để làm sạch phoi & chất làm mát như trong công đoạn cắt, ren ống. Việc sử dụng nhiều ống thổi mở làm cho việc tiêu thụ khí nén rất lớn, bên cạnh đó là gây ra độ ồn vượt quá tiêu chuẩn OSHA. Họ cũng có những ống thổi ở các máy khoan để thổi sạch phoi và làm mát mũi khoan.

Sau khi sử dụng EXAIR: Các kỹ sư ứng dụng của chúng tôi đã đưa ra phương án sửa dụng các đầu phun khí, 02 đầu phun 1100 1/4NPT cho máy khoan, 04 đầu phun 1102 1/8NPT cho các vị trí khác. Sau quá trình sử dụng, khách hàng của chúng tôi đã tính toán các chi phí để đánh giá mức độ tiết kiệm.

  • Mỗi một máy khoan tiết kiệm khoảng 3.3 triệu/ năm. Khách hàng có 70 máy, như vậy sẽ tiết kiệm khoảng 231 triệu/ năm.
  • Ở công đoạn cắt và ren, khách hàng tiết tiệm 10.3 triệu/năm/01 máy. Khách hàng có 35 máy, tổng chi phí tiết kiệm được 360.5 triệu/năm.

Đánh giá: Việc sử dụng các đầu phun của EXAIR đã tiết kiệm một lượng lớn chi phí. Bên cạnh đó độ ồn cũng giảm xuống mức cho phép của tiêu chuẩn lao động OSHA.

Gửi bình luận: