Ứng dụng Bộ làm sạch Chip Trapper trong nhà máy của Sam Sung Việt Nam

Ứng dụng Bộ làm sạch Chip Trapper trong nhà máy của Sam Sung Việt Nam

Ứng dụng Bộ làm sạch Chip Trapper trong nhà máy của Sam Sung Việt Nam

5/20/2017 8:24:00 AM / Đăng bởi Hoàng Việt Dũng / (2) Bình luận

Làm sạch phoi trong nước làm mát Quá trình gia công của máy CNC tại Nhà máy Sam Sung Việt Nam

Bình luận:

Hoàng Việt Dũng

6/9/2017 9:15:48 PM

Ứng dụng rất hay và hiệu quả!

a

5/22/2017 11:15:59 AM

test

Gửi bình luận: